Front

Seland Ruskompetanse er et foretak som tilbyr undervisning og veiledning til bedrifter, organisasjoner, institusjoner og personer innen rus- og avhengighetsproblematikk.

jeg tilbyr høy faglig kompetanse innen rusrelaterte emner til enkeltpersoner og grupper

Mitt navn er Ester Seland, jeg ble født i Kristiansand i 1962. Jeg har jobbet ved Sørlandet sykehus, avd for rus og avhengighetsbehandling (Ara) siden 1999 i forskjellige roller. Her har jeg fungert som klinisk som rusterapeut og også hatt en mer administrativ rolle i flere team. Jeg har gjennom årene deltatt på mange kurs og konferanser med tema rus/avhengighet.

I 2014 ble jeg sertifisert som VidSynt veileder i Bufetat.

Utenom min lange arbeidserfaring i rusfeltet har jeg også veiledet ved flere barnevernsinstitusjoner, både med individuell veiledning for enkelt ungdommer med rus-utfordringer eller personalgrupper som trenger veiledning. Jeg har vært fast ekstern ruskonsulent ved Humana Norge i flere år.
Jeg blir også ofte spurt om å bidra ved kurs og konferanser. Min kompetanse er også etterspurt for å kunne bidra til fagdager og liknende i både privat og offentlig sektor.

Jeg har også fungert som faglærer i mange år ved studieretning for rus og psykisk helse ved AOF Vestlandet.

Jeg var ferdig utdannet sosionom ved Universitetet i Agder i 2003. I 2006 ferdigstilte jeg en treårig deltidsutdanning som Addiktolog (læren om avhengighet) i Sverige. I 2012 gjennomførte jeg en utdannelse med fokus på Helserett ved Høgskolen i Lillehammer. I 2018 ble ferdig med min mastergrad ved Universitetet i Agder. I tillegg har jeg deltatt på et utall kurs, konferanser, seminarer og temasamlinger med rus og avhengighet som hovedtema

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale